În calitate de potențial promotor Pruvit Independent („Promotor” sau „Pruver”), înțeleg și sunt de acord că relația mea cu Pruvit Ventures, Inc. („Pruvit” sau „Companie”) va fi guvernată de următorii termeni și condiții („ Termeni si conditii”):

 1. Acord. Înțeleg că acest Acord de promotor independent este supus acceptării de către Pruvit. După acceptarea de către Pruvit, acești Termeni și condiții, împreună cu Declarația de politici și proceduri Pruvit și Recompensele de performanță Pruvit, care sunt încorporate prin referință, vor constitui întregul acord („Acordul”) dintre Pruvit și mine.

 2. Statutul de contractor independent. Se înțelege în mod expres că intru în prezentul acord ca un contractant independent care este responsabil pentru propriile mele activități comerciale, cu control exclusiv asupra modului și mijloacelor de performanță ale mele în temeiul prezentului acord. Sunt singurul responsabil pentru stabilirea programului meu de lucru și pentru orice cheltuieli suportate de mine în funcționarea afacerii mele. ÎNȚELEG CĂ NU SUNT ANGAJAT SAU AGENT AL PRUVIT ȘI NU VOR FI TRATAT CA ANGAJAT PENTRU SCOPURI FISCALE SAU DE FISCAL. Recunosc că Pruvit nu este responsabil pentru reținerea veniturilor și că nu va reține sau deduce niciun impozit din comisioanele sau bonusurile mele, dacă există.

 3. Membru anual al promotorului. În schimbul unei contraprestații valoroase, cum ar fi accesul și întreținerea back office, sunt de acord să plătesc taxa anuală de membru al promotorului Pruvit și înțeleg că taxa de membru promotor este singura achiziție necesară pentru desfășurarea activității ca promotor independent Pruvit.

 4. Proprietatea și utilizarea informațiilor confidențiale. Recunosc că Pruvit deține toate informațiile și datele despre produse, promotori și clienți care mi-ar putea fi furnizate sau pe care le pot crea sau compila, inclusiv, dar fără a se limita la informațiile de cumpărare a produselor, datele de contact și profilurile clienților și promotorii, listele promotorilor și orice și toate materialele de marketing (colectiv, „Informații confidențiale”). Nu voi folosi sau dezvălui informații confidențiale nicio persoană, cu excepția cazului în care este permis în mod expres de acest acord și voi lua toate măsurile de precauție rezonabile pentru a preveni orice diseminare neautorizată a informațiilor confidențiale, atât în ​​timpul cât și după termenul prezentului acord. La solicitarea scrisă rezonabilă a lui Pruvit, sunt de acord să returnez la Pruvit toate informațiile confidențiale, inclusiv, dar fără a se limita la toate listele promotorilor, listele clienților, planurile de marketing și toate copiile acestor materiale.

 5. Revendicări autorizate pentru afaceri și produse. Orice afirmații formulate cu privire la produsele Pruvit vor fi aceleași cu cele publicate în literatura companiei. Cererile de venit nu sunt permise. În plus, nu voi face nicio declarație sau disemina informații care ar determina o persoană să creadă că sunt angajat sau agent al Pruvit, Inc. și voi declara în orice moment că sunt promotor independent Pruvit.

 6. Fără exclusivitate. Înțeleg că drepturile care mi-au fost acordate în temeiul prezentului acord sunt neexclusive și că nu mi s-a acordat niciun teritoriu sau zone geografice în mod exclusiv.

 7. Utilizarea mărcilor comerciale, logo-urilor și denumirilor comerciale. Promotorilor le este interzis să copieze sau să utilizeze numele Pruvit sau denumirile comerciale, logo-urile, materialele de vânzări, literatura companiei, mărcile comerciale sau orice conținut al site-ului web, cu excepția materialelor furnizate sau create de Pruvit sau aprobate în scris de Pruvit înainte de utilizare de către Promotor. Acceptând acești Termeni și condiții, înțeleg că orice utilizare sau duplicare neautorizată a denumirilor comerciale Pruvit, mărci comerciale sau materiale protejate prin drepturi de autor reprezintă o încălcare a prezentului Acord și a legilor federale și de stat aplicabile.

 8. Non-solicitare. Pe durata valabilității prezentului acord și pentru o perioadă de un (1) an de la încetarea prezentului acord, nu voi solicita direct sau indirect, în numele meu sau în numele oricărei alte persoane sau entități, să încerce să apeleze sau să solicite oricărui angajat sau promotor Pruvit să înceteze sau să modifice relația sa de afaceri cu Pruvit. „Solicit” include recrutarea sau schimbul de informații despre o altă oportunitate de vânzare directă sau altă carieră cu orice angajat sau promotor Pruvit.

 9. Nerespectare. Sunt de acord să mă abțin să fac comentarii negative, disprețuitoare, neadevărate sau înșelătoare despre Pruvit, alți Promotori Pruvit, produsele Pruvit, Recompensele pentru carieră Pruvit sau proprietarii, managerii, ofițerii sau angajații Pruvit. De asemenea, sunt de acord să nu mă angajez în activități care pot cauza vătămări sau perturbări afacerii Pruvit sau a oricărui promotor Pruvit.

 10. Lansare foto și video. Acord lui Pruvit și agenților săi autorizați o licență nelimitată de utilizare, publicare, editare și distribuire către public prin orice mijloace de transmitere, distribuție sau comunicare, inclusiv, dar fără a se limita la, Internet și în lucrări audio-vizuale, fotografii, înregistrări sonore, materiale publicitare, promoționale și de marketing (colectiv, „Utilizați”), numele meu, inclusiv porecle și mânere de social media, asemănare, imagine, fotografie, informații biografice, voce, opinii, comentarii sau declarații. Declar că orice comentarii, declarații sau opinii pe care le fac sau le exprim cu privire la Pruvit și / sau produsele sau serviciile sale vor reflecta opinia mea adevărată și onestă. Această autorizație poate fi anulată la primirea de către Pruvit a unei notificări scrise de anulare de la mine.

 11. Statutul de contractor independent.

        a. Durată și reînnoire. Cu excepția cazului în care a fost reziliat anterior în conformitate cu secțiunea 11 (b) sau (c) de mai jos, termenul prezentului acord va fi de un (1) an de la data acceptării de către Pruvit („Data intrării în vigoare”). Dacă am acceptat prevederea reînnoirii automate în achiziția inițială de membru promotor, atunci acest Acord se va reînnoi automat la fiecare douăsprezece (12) luni de la aniversarea datei de intrare în vigoare. Pruvit mă va anunța cu privire la această reînnoire automată înainte de aniversarea datei de intrare în vigoare. Pruvit își rezervă dreptul de a accepta sau respinge orice reînnoire la discreția sa.

          b. Termen și reînnoire. Pruvit poate rezilia prezentul acord în orice moment și pentru orice motiv, la propria sa discreție, cu o notificare scrisă de treizeci (30) de zile. Pruvit poate rezilia imediat acest acord în cazul decesului meu sau încălcării oricărei dispoziții a acestui acord. Rezilierea va intra în vigoare la data la care notificarea intră în vigoare în conformitate cu secțiunea 20 sau când primesc notificarea efectivă a
reziliere, oricare dintre acestea apare mai întâi. Pruvit nu va fi obligat să aibă niciun motiv sau să dovedească vreo cauză pentru a denunța prezentul acord. Dacă și când acest Acord este denunțat, nu voi avea niciun drept sau interes pentru comisioane sau despăgubiri generate după data rezilierii și niciun drept de a pretinde sau colecta profiturile pierdute, oportunitățile pierdute sau orice alte daune. Încetarea va duce la pierderea tuturor drepturilor și beneficiilor ca promotor independent. Prin prezenta autorizez Pruvit să rețină orice sume datorate și datorate Pruvit în momentul rezilierii în măsura maximă permisă de legea aplicabilă.

        c. Anulare voluntară. Am dreptul de a rezilia prezentul acord în orice moment, din orice motiv. Notificarea de reziliere trebuie trimisă în scris către Pruvit la adresa prezentată în secțiunea 20 de mai jos sau la support@pruvithq.com.

        d. Returnarea produsului la încetare. În cazul în care un Promotor care a renunțat a cumpărat produse, Pruvit va emite o rambursare sau un credit pentru toate produsele achiziționate de și în posesia Promotorului care a renunțat, cu condiția ca: (i) produsele să fie nedeschise și să fie returnate Pruvit în termen de treizeci (30) de zile de la data încetării; (ii) Promotorul care încetează furnizează dovada achiziționării produselor; (iii) produsele au fost achiziționate în termen de 12 luni înainte de data rezilierii și (iv) produsele sunt nedeteriorate și sunt actuale și revendibile (Notă: cerința de 12 luni nu se aplică rezidenților din Maryland, Wyoming, Massachusetts și Puerto Rico ). Rambursările sunt, de asemenea, supuse unei taxe de manipulare și repopulare de zece la sută (10%). Costurile de expediere nu sunt rambursabile.„Actual și revânzător” înseamnă orice produs oferit spre vânzare de Pruvit la data la care trimite sau primește o notificare de încetare a Promotorului, care se află în ambalajul curent și este returnat cu cel puțin 8 luni înainte de data expirării produsului.


12. Transferabilitate. Nici acest Acord, nici afacerea mea Pruvit nu pot fi transferate sau atribuite de mine sau operate în parteneriat cu nicio altă persoană fără acordul prealabil scris al Pruvit.


13. Alți termeni

           a. Am capacitatea juridică deplină de a încheia acest Acord în statul în care locuiesc. Sunt de acord să respect
toate legile, regulile și reglementările care reglementează desfășurarea activității mele.

           b. Recunosc și sunt de acord că nu am niciun drept, interes sau relație contractuală cu niciun promotor independent pe care îl sponsorizez sau care se află în organizația mea descendentă („Linia descendentă”).


   14. Despăgubire / compensare. Voi despăgubi și voi menține inofensiv Pruvit, filialele sale, și managerii, ofițerii, angajații, agenții săi și atribuie de la și împotriva oricăror daune, creanțe sau datorii și cheltuieli (inclusiv onorariile avocaților) incidentelor mele: (a) activități ca promotor inclusiv, fără limitare, orice reprezentări neautorizate făcute de mine; (b) orice fapt neglijent, nesăbuit sau intenționat ilicit al meu sau al oricărei persoane care acționează în numele meu, inclusiv în ceea ce privește revendicările terților legate de încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale terților; (c) o hotărâre a unei instanțe sau a unei agenții conform căreia nu sunt un contractant independent, (d) a încălcat de către mine sau de către oricine care acționează în numele meu oricare dintre condițiile prezentului acord; sau (e) nerespectarea legilor, regulilor sau reglementărilor aplicabile.Pruvit va avea dreptul să compenseze orice sumă datorată de mine Pruvit în raport cu valoarea oricăror comisioane sau bonusuri care mi se datorează în măsura maximă permisă de legea aplicabilă.


   15. Limitarea daunelor. LA MAXIMUL LIMITELE PERMISE DE LEGE, PRUVIT AFILIAȚII, CONDUCERII MANAGERI, PROPRIETARI, ANGAJAȚII, AGENȚII ȘI ALȚI REPREZENTANȚI NU VA FI PENTRU RESPONSABILI, ȘI AM PRIN ELIBERAREA DE MAI SUS DE LA, ȘI RENUNȚAȚI ORICE REVENDICARE DE ORICE SPECIALE ACCIDENTALE, INDIRECTE, PUNITIVĂ SAU EXEMPLAR, SAU DAUNE CONSECVENȚIALE DE ORICE TIP SAU NATURĂ, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, DAUNE PENTRU PROFITURILE PERDUTE, AFACERI PERDUTE ȘI OPORTUNITĂȚI PERDUTE, ORICUM CAUZATE, REZULTATE DIN ACEST ACORD ȘI ALTE ASPECTE ÎNTRE MINE ÎNTRU ȘI PRECEDENȚE, PE BAZA CONTRACTULUI, TORTULUI SAU ALTĂ TEORIE A RESPONSABILITĂȚII (INCLUSIV, DAR NU LIMITATĂ LA NEGLIGENȚĂ SAU RESPONSABILITATE STRICTĂ, SAU ALTUI), CHIAR DACĂ PRUVITULUI SAU AFILIAȚIILE SĂU AU FOST CONSULTATE DE POSIBILITATEA ASUPRA DAUNELOR. MAI MULT, ESTE DE ACORD CA NICI O DAUNĂ PENTRU MINE NU VA EXCEPȚI,ȘI ESTE LIMITAT EXPRESS LA SUMA DE PRODUSE PRUVIT NEVENDUTE DEȚINUTE ȘI DEȚINUTE DE MINE ȘI ORICE COMISII, BONURI SAU SUPRAVEGHERE COMPLET CÂȘTIGATE.


   16. Ordonanță președințială. Fie Pruvit, fie eu, putem solicita o instanță cu jurisdicție competentă pentru măsuri provizorii temporare, preliminare sau permanente în cazul în care este posibil ca soluția disponibilă în arbitraj să fie ineficientă.


17. Amendament.  Înțeleg că Pruvit poate modifica acest Acord, inclusiv, dar fără a se limita la acești Termeni și condiții și Prezentarea generală a Planului de afaceri, în orice moment, după cum Pruvit consideră adecvat. Modificările vor intra în vigoare la treizeci (30) de zile de la notificarea sau comunicarea unui promotor prin intermediul publicațiilor oficiale ale Companiei, inclusiv site-uri web sau e-mail, însă politicile modificate nu se vor aplica retroactiv comportamentului înainte de data efectivă a modificării. Toate amendamentele sunt obligatorii pentru toți promotorii și continuarea mea ca promotor după data intrării în vigoare a oricărei modificări constituie acceptarea și acordul meu de a fi obligat prin amendament.


18. Întregul acord. Prezentul acord în forma sa actuală și, după cum poate fi modificat, înlocuiește toate comunicările, înțelegerile și acordurile anterioare dintre mine și Pruvit și constituie întregul acord dintre mine și Pruvit. Am citit cu atenție și sunt de acord să respect aceste Termeni și condiții, precum și prezentarea generală a planului de afaceri, care mi-a fost furnizată înainte de depunerea acestei cereri. Înțeleg că trebuie să fiu în stare bună pentru a fi eligibil pentru comisioane sau orice altă compensație de la Pruvit. În cazul unui conflict între acești termeni și condiții și prezentarea generală a planului de afaceri, acești termeni și condiții vor controla.


19. Legea aplicabilă / Locul de desfășurare. Prezentul acord este guvernat de legile statului Texas, fără a ține cont de regulile conflictelor de legi ale oricărui stat care pot duce la aplicarea legilor oricărei alte jurisdicții. Părțile convin că locul exclusiv pentru orice controversă sau revendicare care decurge din Acord sau între Pruvit și Promotor va fi în județul Collin, Texas, iar părțile consimt la exercitarea jurisdicției asupra părților de către instanțele de stat sau federale din județul Collin, Texas.


20. Observații. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul acord, orice notificare sau altă comunicare necesară în temeiul prezentului acord se va face în scris și va fi considerată eficientă (i) dacă este livrată personal sau prin mesagerie comercială sau curierat, (ii) atunci când este trimisă prin fax confirmat sau poștă electronică sau (iii) dacă este trimis prin poștă înregistrată, certificată sau rapidă din SUA, către Pruvit Ventures, Inc., 901 Sam Rayburn Highway, Melissa, Texas 75454 sau către mine la adresa pe care i-am furnizat-o Pruvit în momentul acordului meu la acești Termeni și Condiții, cu excepția cazului în care Pruvit a primit o notificare scrisă cu privire la o modificare a adresei. Dacă este trimis prin poștă, livrarea unei notificări se consideră efectivă la trei (3) zile de la data expediției.

 

Recunosc că am citit, înțeles și sunt de acord cu Termenii și condițiile de mai sus. Certific că toate informațiile furnizate de mine în legătură cu cererea mea de a deveni promotor independent Pruvit sunt adevărate și corecte.